RecoMended

Vi är RecoMended

Vi är tre killar som drivs av att forma textilbranschens framtid mot en väg av hållbarhet, lönsamhet och framgång.

“Make fast fashoin out of fashoin.” 

Idag består RecoMended av tre heltidsanställda. Rikard Ledin Da Rosa, vår hållbarhets och strategiguru. Jesper Karlsson, vår textil och återställningsmästare. Erik Lindtorp, vårt geni inom innovation och affärsutveckling. Vi är verkställda i Borås, Vänersborg och Karlstad.

Hjälp oss förändra textilbranschen

RecoMended är idag i en aktiv MVP fas där vi arbetar strategiskt med att förbereda bolaget för marknadsintroduktion. Detta gör vi genom strategiska projektpartners och projekt som tillsammans med eget kapital och kundintäkter från kundsamverkansprojekt finansierar MVP-fasen. Kunderna är noga utvalda för att driva bolaget framåt och bygga upp ett tjänsteutbud som efterfrågas och är attraktivt inom samtliga kundsegment. 

Projektpartners & Kundsamverkan