RecoMended

RecoMended: Repeatedly extending the life of all textile products

RecoMended grundades 2022 i Borås och drivs av syftet att möjliggöra en förflyttning från linjär till cirkulär textilbransch. 

Detta vill vi göra genom att inta rollen som branschens specialist på att effektivt förlänga livslängden på textila produkter på industriell skala, så att fler företag kan bli en del av lösningen på textil- och modeindustrins utmaningar.

10 miljoner ton textilier per år

10 miljoner ton textilier motsvarar ca 30 miljarder textila produkter per år, det är vad som driver oss på RecoMended framåt! Vi vill hitta alla systemförluster och rädda textilierna och där vi inte kan återställa vill vi genom ett starkt nätverk av partners säkerställa att inte en enda produkt som kommer in i våra flöden går till deponi eller till förbränning.  

Globala hållbarighetsmål 2030

Även EU driver en offensiv hållbarhetsagenda som ämnar att förflytta marknaden och bolagens affärsmodeller så att de är linjerade med FNs Globala hållbarhetsmål till 2030. Ska vi dessutom nå klimatmålen så behöver bolagen kunna röra sig snabbare än lagstiftarna och hitta lönsamhet i omställningen. Därför vill vi växa tätt ihop med våra kunder och utveckla ett tjänsteutbud med våra kunder – för våra kunder.

0 %
beräknas världens textilproduktion öka till 2030
0 %
av världens klimatpåverkan kommer från textilindustrin
0 Mn
ton textilier deponeras eller förbränns varje år i EU
0 %
upp till 80% av alla textilier som slängs är fortfarande i användbart skick

Problemet

Vill du vara med på resan?
Hör av dig!

Kontakt

Rikard Ledin da Rosa

Ni hittar oss här

Borås – textilhögskolan.

Vänersborg – produktions & innovationsanläggning på Wargön innovationscenter.

Karlstad – produktions & innovationsanläggning.