RecoMended

Hjälp oss förändra textilbranschen

Genom att vi utvecklar affären tillsammans med och utifrån våra kunders direkta behov har vi goda insikter och en direkt efterfrågan på våra tjänster. 

Tack vare vår tekniska innovationsgrad och samarbeten har vi också en unik möjlighet att erbjuda de mest effektiva och avancerade textilhanteringslösningarna på marknaden.

Vi söker ständigt nya samarbeten för att möjliggöra för dagens textilbolag att på ett sömlöst och lönsamt sätt ställa om sina affärer. Vi strävar också efter att hitta fler lösningar för att hjälpa våra kunder att drastiskt minska sin miljö- och klimatpåverkan samitidigt som vi förstärker deras resiliens och stärker deras varumärken. 

Projektpartners & Kundsamverkan

Kontakt

Rikard Ledin da Rosa

Erik Lindtorp

Ni hittar oss här

Borås – textilhögskolan.

Vänersborg – produktions & innovationsanläggning på Wargön innovationscenter.

Karlstad – produktions & innovationsanläggning.