RecoMended

Repeatedly extending the life of all textile products

RecoMended, en helhetslösning för textilbranschen som vill uppnå en hållbare textilhantering. 

En hållbar textilindustri

Vi hjälper textilindustrin att transformera sina affärsmodeller från linjära till cirkulära. Genom att öka livslängden av varje producerad produkt.

RecoMended är en helhetslösning för dig som är i behov av en One-stop-shop med sömnlösa tjänster och en hög nivå av automation som höjer värdet av redan producerade textilier. Med specialiserad expertis och automatiserade processer.

Problemet

0 %
Fram till 2030 beräknas världens textilproduktion öka med 60 procent.
0 %
Textilier står idag för 10 procent av världens klimatpåverkan
0 Mn
Cirka 5,8 miljoner ton textilier slängs varje år i EU.
0 %
Upp till 8o procent av alla textiler som slängs är fortfarande i användbart skick.

Problemet

Innan Efter

Lösningar

Vid en tidpunkt då textilindustrin står inför pressande krav från både konsumenter och reglerande myndigheter att minska sin påverkan på miljön. Vill vi på Recomended hjälpa dig att skapa nya hållbara lösningar och intäktsmöjligheter genom försäljning av återställda produkter. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dig beroende på ditt behov.

Insamling​​

Sortering & bedömning​​

Reparation​​ & uppfräschning

Lagerhållning​​

Återdistrubution

Lagerhållning​​

Insamling

Sortering, bedömning

Reparation​​, uppfräschning

Lagerhållning

Återdistribution​​

Varför RecoMended?

RecoMended tar sin plats i det globala målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader enligt FN:s rekommendationer. Genom att erbjuda en lösning som inte bara minskar avfall och resursförbrukning, utan också förlänger kläders livslängd med upp till tre gånger, blir RecoMended en viktig partner i kampen för en mer hållbar framtid.

Vi är unika med att erbjuda en centraliserad återställningstjänst som erbjuder hög kvalitet på återställningar. Likaså arbetar vi aktivt med den senaste teknologin och blandar in AI. Vi vill hjälpa dig att ta ansvar och skapa en cirkulär verksamhet.

Senaste nytt